Благие намерения 2017

Описание: Мелодрама Благие намерения 2017 докажет всем телезрителям, что далеко не все можно купить за деньги. Эта история о провинциальной семье Фирсовых, которая является очень богатой и уважаемой среди всех жителей. Не смотря на то, что они живут в маленьком городке, сделать карьеру и добиться колоссального успеха им удалось. Семья Фирсовых очень хорошо зарабатывает и благодаря этому устанавливает свои правила жизни. Деньги открыли для главных героев сериала Благие намерения новые возможности, с помощью финансов семья даже получила место в государственном управлении. Теперь они могут оказывать влияние практически на всех жителей этого города. Фирсовы стали самыми уважаемыми людьми в поселке, от их слова зависел дальнейший ход событий, особенно когда дело касалось важных государственных вопросов. Но никогда власть и огромные деньги не были залогом счастья. Всегда приходилось чем-то жертвовать, чтобы добиться таких высот и средств. В мелодраме Благие намерения главные герои живут в свое удовольствие и ни в чем себе не отказывают, деньги решают практически все проблемы, но есть одна, единственная и самая большая проблема.… Вся семья Фирсовых построена не на любви и понимании, а на взаимовыгоде и деньгах. И не смотря на такое количество преимуществ ни один член семьи не может быть просто счастливым. Каждое новое поколение родителей находят выгодную партию для своих детей, не спрашивая их согласия, выдают их замуж и женят на совершенно нелюбимых ими людях. Как правило, такие браки приносят только бедствия в личную жизнь этих детей. О чувствах и речи не может идти, когда дело заходит о больших деньгах. Ведь конкуренты тоже не дремлют, и чтобы сохранить семейный капитал приходится жертвовать самым дорогим - искренней любовью.
Интересно, сколько же ещё поколений семьи Фирсовых в сериале Благие намерения будут это терпеть? Сколько ещё поколений принесут в жертву свои чувства ради власти и выгоды? Их семья очень долгое время строила будущие без любви, и никто не мог возразить воле родителей, которые хотели, по их мнению, как лучше. Как же развернутся события в мелодраме Благие намерения? Когда нет любви, ни о каком благополучии в семье не может быть и речи. Почему Фирсовы должны жертвовать собственным счастьем ради денег, которые никогда не смогут заменить искреннее чувство?
Как справятся со всеми проблемами главные герои мелодрамы Благие намерение 2017, к каким последствиям это приведет, мы узнаем уже этой осенью, посмотрев онлайн с первой до последней серии сериала бесплатно на нашем сайте в хорошем качестве......

Опис на українській мові: Мелодрама Добрі наміри 2017 доведе всім телеглядачам, що далеко не все можна купити за гроші. Ця історія про провінційну сім'ю Фірсових, яка є дуже багатою і шанованою серед всіх жителів. Не дивлячись на те, що вони живуть в маленькому містечку, зробити кар'єру і домогтися колосального успіху їм вдалося. Сім'я Фірсових дуже добре заробляє і завдяки цьому встановлює свої правила життя. Гроші відкрили для головних героїв серіалу Добрі наміри нові можливості, за допомогою фінансів сім'я навіть отримала місце в державному управлінні. Тепер вони можуть впливати практично на всіх жителів цього міста. Фірсови стали найбільш шанованими людьми в селищі, від їх слова залежить подальший хід подій, особливо коли справа стосувалася важливих державних питань. Але ніколи влада і величезні гроші не були запорукою щастя. Завжди доводилося чимось жертвувати, щоб домогтися таких висот і статків. У мелодрамі Добрі наміри головні герої живуть в своє задоволення і ні в чому собі не відмовляють, гроші вирішують практично всі проблеми, але є одна, єдина і найбільша проблема... Вся сім'я Фірсових побудована не на любові і розумінні, а на вигоді та грошах . І не дивлячись на таку кількість переваг, жоден член сім'ї не може бути просто щасливим. Кожне нове покоління батьків знаходить вигідну партію для своїх дітей, не питаючи їх згоди, видають їх заміж і одружують на абсолютно некоханих ними людей. Як правило, такі шлюби приносять тільки лиха в особисте життя цих дітей. Про почуттях і мови не може йти, коли справа заходить про великі гроші. Адже конкуренти теж не дрімають, і щоб зберегти сімейний капіта, доводиться жертвувати найдорожчим - щирою любов'ю.
Цікаво, скільки ж ще поколінь родини Фірсова в серіалі Добрі наміри будуть це терпіти? Скільки ще поколінь принесуть в жертву свої почуття заради влади і вигоди? Їхня сім'я дуже довгий час будувала майбутне без любові, і ніхто не міг заперечити волі батьків, які хотіли, на їхню думку, як краще. Як же розвиватимуться події в мелодрамі Добрі наміри? Коли немає любові, ні про яке благополуччя в родині не може бути й мови. Чому Фірсова повинні жертвувати власним щастям заради грошей, які ніколи не зможуть замінити щирї почуття?
Як впораються з усіма проблемами головні герої мелодрами Добрі наміри 2017, до яких наслідків це призведе, ми дізнаємося вже цієї осені, подивившись онлайн з першої до останньої серії серіалу безкоштовно на нашому сайті в хорошій якості...

Оригинальное название: Благие намерения
Страна: Россия
Год: 2017
Жанр: Мелодрама
Серий: 16
Производство: кинокомпания Маркес
Сценарист: Марика Девич
Продюсеры: Александр Кушаев, Илья Неретин
Режиссер: Сергей Борчуков
В ролях: Глафира Тарханова, Ольга Гришина, Владимир Гориславец, Марика Девич (Марина Ермоленко) и др.

Загрузка...


ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИАЛА ОНЛАЙН ПОЖАЛУЙСТА ВЫБЕРИТЕ ЖЕЛАЕМУЮ СЕРИЮСЕРИИ НА ЮТУБЕ. ДЛЯ ПРОСМОТРА СЕРИАЛА ОНЛАЙН ПОЖАЛУЙСТА ВЫБЕРИТЕ СЕРИЮ

Оставить рецензию, отзыв, комментарий

Защитный код
Обновить

Загрузка...


 • ВСЕ
 • БОЕВИКИ
 • ВОЕННЫЕ
 • ДЕТЕКТИВЫ
 • ДРАМЫ
 • ИСТОРИЧЕСКИЕ
 • КОМЕДИИ
 • МЕЛОДРАМЫ
 • ПРИКЛЮЧЕНИЯ
 • СИТКОМЫ
 • СКОРО
 • ФАНТАСТИКА
 • По умолчанию
 • По заголовку
 • По дате
 • Случайно
Загрузить еще Удерживайте клавишу SHIFT чтобы загрузить все загрузить все
 • Как происходит просмотр видео на сервисеПросмотр +

  В меню сверху выберите жанр сериала. Далее в списке по алфавиту выберите желаемый сериал. Далее выберите из списка серию, которую Вы хотите посмотреть. Для просмотра онлайн нажмите "Play". Если Вы не можете по каким-то причинам найти необходимый Вам сериал, воспользуйтесь функцией поиска в правом верхнем углу сервиса
 • Что делать, если надоедает реклама перед просмотром?Реклама +

  К сожалению данный сервис никак не может повлиять на это, так как здесь размещены исключительно легальные видео в официальных плеерах телеканалов или на официальных страницах Youtube , реклама в которых встроена правообладателем. Но благодаря рекламе Вы будете смотреть сериал онлайн бесплатно
 • Что делать, если видео подвисает или тормозит?Видео +

  Первое что надо сделать это поставить видео на паузу, для чего нажмите кнопку ПАУЗА в плеере и попробуйте снова включить запись через 3-5 минут. Если это не помогает, то наиболее вероятная причина - медленный интернет. Попробуйте поставить видео на паузу еще на 10-15 минут (видео за это время
 • 1